Adatvédelmi irányelvek

TARTALOM:

1. Impresszum 
2. Felhasználási feltételek 
3. Adatvédelmi nyilatkozat 
3.1. Alapfogalmak 
4. Cégadatok, kapcsolattartás
4.1. A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. elérhetősége. 
5. Az ön személyes adatai – Mit jelentenek? 
6. Hogyan gyűjtjük az ön személyes adatait?
7. Miért gyűjtjük a személyes adatokat? (Adatkezelési célok) 
8. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei 
9. Az adatkezelés jogalapja 
10. Mennyi ideig őrizzük az ön személyes adatait? 
11. A személyes adatok további kezelése 
12. Az adatvédelemmel kapcsolatban önt megillető jogok 
13. Hogyan védjük az Ön személyes adatait? 
14. Az Ön személyes adatainak megosztása 
15. Eljárási szabályok 
16. Az Ön személyes adatainak továbbítása harmadik országokba 
17. Információ technológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés 
18. Az Ön személyes adatainak marketing célokra történő felhasználása 
19. Az adatvédelmi nyilatkozat változásai 
20. Külső weboldalak 
21. Felelősség korlátozás 
22. Hatályosság

1. IMPRESSZUM

Cégnév: FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft.

Cím: 2760 Nagykáta, Huba u. 17.

Telefon: +36 20 475 5454

Email: info@femgepszer.hu

Weboldal: www.femgepszer-technik.hu

Webáruház: www.femgepszer.hu | www.lemezhajlitogep.hu

Adószám: 26531852-2-13/HU26531852

Cégjegyzékszám: 13-09-195553

Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2018.09.25

Tevékenység: kis- és nagykereskedelem

Webhosting: BlazeArts Kft (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1. em. 8. – info@forpsi.hu)

2. Felhasználási feltételek

Az ezen a kiszolgálón rendelkezésre bocsátott információk és tartalmi elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. írásos engedélye nélkül tilos e webszerver tartalmait részben vagy egészben sokszorosítani vagy más módon felhasználni. Valamennyi információ közzétételét gondos kutatás és feldolgozás előzte meg. A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. azonban nem garantálja a rendelkezésre bocsátott információk helyességét, teljességét és aktualitását. A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. arra törekszik, hogy a lehető legalacsonyabb szinten tartsa a műszaki hibákat, de sem szavatosságot, sem jótállást nem vállal a weblap szünetmentes rendelkezésre állásáért és hibamentességéért. A webszerver vagy az azon lévő információk használatával, az azokkal történő visszaéléssel vagy funkcionalitásával közvetve vagy közvetlenül összefüggő károkért a FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. Ez a külső tartalmakra illetve azokra történő hivatkozásokra (hiperlink) ugyanúgy érvényes. Más internetes megjelenésre történő hivatkozás nem értelmezhető úgy, hogy a FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. ajánlaná az adott vállalatot vagy annak termékét, szolgáltatását. Az ezen a webszerveren található külső hivatkozásokat ugyan gondosan megválogattuk és első felhasználásukkor le is ellenőriztük, azok a tartalmak, amelyekre ezek a hivatkozások mutatnak, bármikor megváltozhatnak. E tartalmak folyamatos vizsgálatára nincs lehetőség. Mivel a hivatkozott weblapok tartalmára nincs befolyásunk, kifejezetten elhatárolódunk a hivatkozott weblapok olyan tartalmaitól, amelyeket a hivatkozás kitétele után megváltoztattak. A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. a hivatkozott weblapok tartalmáért nem vállal felelősséget. A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. fenntartja a jogot, hogy saját weblapját bármikor kiegészítse, az ott közölt információkat megváltoztassa vagy törölje.
Feltételezzük, hogy az Ön reakcióját vagy a FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft.-nak küldött válaszát nem kell bizalmasan kezelni.
Védjegy: az összes említett márkajog az adott jogtulajdonost illeti meg.

3. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket akár a weboldalunk, akár a mobilalkalmazásunk használatával Önre vonatkozóan gyűjtünk, amikor oldalainkat látogatja, vagy beregisztrál azokra.
A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. (2760 Nagykáta, Huba u. 17. cg. 13-09-195553), aki adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően a FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. – az alábbiakban a 9. pontban írt rendeletek betartásával – dönti el azt, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik, melynek szabályait tartalmazza ezen dokumentáció.
A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. adatkezelőként tevékenykedik az érintettek személyes adatainak kezelése vonatkozásában, azt átlátható módon végzi, a kötelező adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeket teljesíti, különösen az érintettek jogainak gyakorlásával és a hivatkozott jogszabályok által megkövetelt információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatokat.
A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására, visszavonására. Természetesen az esetleges változásokról értesíti ügyfeleit. 

3.1. Alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján– beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat– különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

vezetéknév és utónév;

lakcím;

a vezetéknév.utónév@vállalkozás.com típusú e-mail-címek;

helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója)*;

IP-cím;

süti (cookie)-azonosító; (erre külön jogszabály is vonatkozik)

a telefon hirdetési azonosítója;

rendszám.

Nem minősül személyes adatnak például:

cégjegyzékszám;

az info@vállalkozás.com típusú e-mail-címek;

anonimizált adatok.

4. CÉGADATOK, KAPCSOLATTARTÁS

4.1. A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. elérhetősége

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Ezenkívül úgy is fordulhat hozzánk, hogy postán küld egy levelet az alábbiakban szereplő címre.


FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft adatvédelmi tisztviselő 
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 
E-mail: info@femgepszer.hu
Levelezési cím: Adatvédelmi tisztviselő, FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft., 2760 Nagykáta, Huba u. 17.

5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?

A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet. Alapfogalmaknál definiált adatok.

6. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A weboldalunkon, a mobilalkalmazásunkon, e-mailen, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül és levélben gyűjtjük az Ön személyes adatait.
A Felhasználó az üzenetküldő, hibabejelentő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Sütik

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a weblap cookie-kat használ; ezek kis fájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy bizonyos információkat tároljunk az Ön számítógépén. A folyamat irányítására és az oldalak közötti váltáskor megadott illetve létrehozott adatok átvitelére úgynevezett átmeneti cookie-kat („session cookies”) használunk. Ezen felül állandó cookie-kat is használunk („permanent cookies“), hogy rögzítsük a platformunkra visszatérő látogatókról szóló információkat. Ezzel a lehető legjobb kezelhetőséget szeretnénk nyújtani, hogy azokat a tartalmakat mutassuk meg Önnek, amelyek különösen relevánsak Önnek. Ezek az állandó cookie-k azonosítószámot tartalmaznak. Webes kínálatunk használata cookie-k használata nélkül is lehetséges. Bármikor eltávolíthatja a cookie-kat a számítógépéről, ekkor azonban korlátozott funkciókkal kell számolnia. Az Ön készüléke konkrétan a Google cookie-jait tárolja, amelyeket a mozgásadatok elemzésére és többek között az alábbi információk tárolására, megállapítására és feldolgozására használnak: hozzáférés oldalakhoz, IP-cím stb. Az előzmények leképezése érdekében a cookie-k két évig maradnak a számítógépen. A megadott időszak letelte után újra meg kell szerezni az Ön hozzájárulását.

Google Analytics
Ez a weblap a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics-ot használja. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, az Ön számítógépén tárolt és a weblap Ön általi használatának elemzését lehetővé tévő szövegfájlokat használ. A cookie által e weblap Ön általi használatáról létrehozott információkat (ide értve az Ön IP-címét is) a Google Egyesült Államokban lévő szerverére továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weblap Ön általi használatának értékelésére, a weblap üzemeltetője számára a weblapon végzett tevékenységről szóló jelentések összeállítására, valamint a weblap használatához és internet használatához kapcsolódó további szolgáltatások nyújtására használja. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik félnek is átadja, amennyiben azt törvény írja elő, vagy amennyiben ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik fél feldolgozza. A Google semmi esete sem kapcsolja össze az Ön privát IP-címét a Google más adataival. Böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja cookie-k telepítését; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben elképzelhető, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni e honlap összes funkcióját. E weblap használatával kijelenti, hogy egyetért az Önről rögzített adatok a Google által az előbbiekben leírt módon és célra történő feldolgozásával.

7. MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)

a.) Az adatkezelés jogalapja:  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. Az Ön ajánlatkéréseinek, megrendeléseinek, szerződéseinek teljesítése, feldolgozása érdekében, a weboldalaink használata érdekében a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az ajánlatkérő, megrendelő neve, számla és levelezési vagy szállítási címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, vásárolt eszközök listája, a felhasználó feliratkozott-e a hírlevélre, belépéshez szükséges azonosítók, belépési időpontok. 
b.) A tőlünk vásárolt szolgáltatások teljesítésére, a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az ajánlatkérő, megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, a vásárolt termékek sorozatszáma. 
c.) Az Önnel folytatott értékesítési, szállítási ügyfélszolgálati kommunikációra, hibabejelentés érdekében. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az ajánlatkérő, megrendelő neve, szállítási-, számlázási-, levelezési címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, hiba leírása. 
d.) Nyitott rendelésekre, lejárt fizetési feltételekre vonatkozó figyelmeztetések küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, számla teljes összege.
f.) Önnek szóló szakmai, információs, vagy termékajánló hírlevelek küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, az Ön keresési, látogatási előzményeire vonatkozó adatok. 
g.) Az Ön igényeire szabott ajánlatok küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, az Ön keresési előzményeire vonatkozó adatok, illetve előző vásárlási adatok
h.) Ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében Önnel folytatott kommunikációra – ez a minőségjavítást, a szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményének fejlesztését, a hirdetési kampányok sikerességének mérését és a szolgáltatások személyre szabását szolgálja. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, illetve vásárlási előzmények adatai. 
i.) A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartására. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: számlázással kapcsolatos személyes adatok.

8. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Megrendelés, szállítás: Az ügyfél és Társaságunk között a szerződéskötés, megrendelés teljesítése nem lehetséges. Az adatok megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének.

Hibabejelentés, telefonos segítségkérés: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja érdemben feldolgozni az ügyfél bejelentéseit.

9. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A jelen Adatvédelmi szabályzat alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

10. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait. 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év. 
Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Ha hozzászól, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét).

11. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
A megismert adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.

12. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között – :
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
1) a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
2) Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja 
3) Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
4) adatai kezelése jogellenesen történt;
Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
1) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
2) az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
f) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
g) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).


Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. 
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

13. HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;

biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;

nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;

védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben. 
Ennek megfelelően egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmazunk az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

14. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

Tevékenységünk során A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. nevében és az ő utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait. 
Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük. 
Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:

külső szolgáltatók, akiknek a szolgáltatásait használjuk, hogy termékeinkről információt (pl. nyomtatott katalógusok, elektronikus hírlevelek) eljuttassuk Önökhöz

olyan szolgáltatók, akik termékeinket eljuttatják a megrendelőkhöz (pl. szállítmányozással foglalkozó szolgáltatók)

termékeink szállítmányozási, vagy működésbeli biztosításával foglalkozó szolgáltatók

ügyfeleink különféle finanszírozási igényeinek kiszolgálását végző szolgáltatók

hitelkártya-társaságok és fizetési szolgáltatók a weboldalunkon, illetve az alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetési tranzakciói feldolgozása érdekében;

a megbízásunkból az érintettek körében felméréseket végző külső felek;

egyéb külső felek, akikkel adatfeldolgozás érdekében működünk együtt;

külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében;

kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

weboldalaink üzemeltetésében résztvevő szerződéses partnerek

15. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

16. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBA

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

17. INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. weboldalain ún. “sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A “sütik” alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív, és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a saját böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.
Célunk biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns marketingkommunikációt nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében eltárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön adatait, és használati profilokat alakíthatunk ki a weboldalunk és szolgáltatásaink minőségének javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a weboldal teljesítményének fejlesztése, a hirdetési kampányok sikerességének mérése és a szolgáltatások személyre szabása céljából. A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az érintettek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését. 
A sütit a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

18. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA

Hírleveleket küldünk aktuális akciókról és különleges ajánlatokról, ha a szolgáltatásokra feliratkozva ilyen tájékoztatást kért tőlünk, vagy megadta nekünk az adatait. Elektronikus úton csak akkor keressük meg Önt marketing célokból, ha a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölve egyértelműen jelezte a hozzájárulását az adatbeviteli űrlapon, amelyen az elérhetőségét megadta.

19. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Ha a jelen Adatvédelmi szabályzatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a weboldalunkon is.

20. KÜLSŐ WEBOLDALAK

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. által üzemeltetett weboldalak más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek lehetnek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. Ezen oldalak fölött nem rendelkezünk így az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállalunk felelősséget.

21. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

A FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft. nem vállal felelősséget azért, ahogyan szabályzatban meghatározott külső, azaz harmadik fél a saját céljaira felhasználja az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek.

22. HATÁLYOSSÁG

Ez az Adatvédelmi szabályzat 2021. március 01-től hatályos.